+48800003091

Jesteśmy dostępni

Pon-Pt od 8:00 do 16:00

 • Polityka reklamacyjna

  Jest to oficjalny dokument, zgodnie z którym Meest China zapewnia Klientom usługę dostawy międzynarodowej i zobowiązuje się do wypełnienia swoich zobowiązań.

  W przypadku uszkodzenia lub utraty ładunku (towaru) z winy firmy, jeśli usługa została wykonana niewłaściwie, zgodnie z tym dokumentem, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy (odszkodowania).

  Są jednak wyjątki, czynniki oraz sytuacje związane z siłą wyższą, kiedy firma nie ma wpływu i nie odpowiada za ładunek.

  Więcej szczegółów na temat podstawowych zasad i warunków składania reklamacji można znaleźć poniżej.

  Odpowiedzialność za towary

  Taryfa za przewóz paczek zawiera standardowe ubezpieczenie, a firma odpowiada finansowo za towar w paczkach według wartości pierwotnie określonej przez Klienta w koncie osobistym lub aplikacji mobilnej Meest China, ale nie więcej niż 100 dolarów za paczkę.

  UWAGA: firma nie ponosi odpowiedzialności za towar w przypadku wejścia w życie któregoś z punktów "Wyjątków od zasad odpowiedzialności" opisanych w niniejszej Polityce reklamacyjnej.

  Odszkodowanie w przypadku utraty lub szkody

  Zasady standardowe

  Firma przyjmuje i oblicza roszczenia za towary, które nie podlegają zasadom wyłączenia odpowiedzialności, zagubione, brakujące lub uszkodzone towary w paczce lub utratę całej paczki od zadeklarowanej wartości (ale nie więcej niż 100 dolarów za paczkę), a także zwraca pieniądze zapłacone za dostarczenie paczek, które nie zostały odebrane.

  Reklamacja z żądaniem odszkodowania przyjmowana jest za pośrednictwem Odwołania, które zarejestrować można w koncie osobistym Klienta lub aplikacji mobilnej Meest China, w terminach:

  • nie później niż 3 dni od faktycznego otrzymania przesyłki w przypadku uszkodzenia lub braków towaru wewnątrz przesyłki;
  • nie wcześniej niż 22 dni od wpływu rejestru do Urzędu Celnego w przypadku podejrzenia utraty całej przesyłki;
  • w tym samym dniu, jeśli fakt utraty przesyłki zostanie potwierdzony i otrzyma ona status "Zaginiona".

  Termin rozpatrzenia i zatwierdzenia roszczeń wynosi 1-8 dni od daty złożenia Odwołania. Kwota odszkodowania jest dopisywana wyłącznie do salda Klienta na jego koncie osobistym, na którym zarejestrowana była przesyłka i może być wykorzystana do opłacenia kolejnych zamówień. Zwrot ewentualnego odszkodowania z salda konta osobistego na rachunek bankowy nie jest przewidziany.

  Reklamacje z żądaniem odszkodowania nie będą rozpatrywane, a koszt towaru i dostawy nie będzie rekompensowany, jeżeli:

  • nie została wykonana przynajmniej jedna z usług magazynowych Połączenie z weryfikacją lub Szczegółowa weryfikacja i fotorelacja;
  • paczka zawiera dowolną ilość towarów (identycznych lub różnych) o znanych znakach towarowych (markach);
  • paczka zawiera towary zabronione do przewozu;
  • przesyłka zawiera towary delikatne i wielkogabarytowe, które nie posiadają solidnego opakowania.

  Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe wyjaśnienia każdej kategorii.

  Wyjaśnienie zasad wyłączenia odpowiedzialności

  ⒈ Towary znanych znaków towarowych (marek)

  Towary o znanych znakach towarowych nie są dopuszczone do przewozu w żadnej ilości.

  Jeżeli podczas kontroli celnej w Chinach, Niemczech lub jakimkolwiek kraju tranzytowym w paczce zostaną wykryte towary markowe w dowolnej ilości (towary identyczne lub towary różnych marek), organy celne mają prawo jednostronnie zatrzymać te towary bez powiadomienia i dostarczenia dokumentów potwierdzających, które zawierają numery skonfiskowanych paczek.

  Skonfiskowane towary mogą podlegać karze grzywny, do której mogą być doliczone koszty utylizacji. Nasza firma nie rekompensuje powyższych kosztów, jak również nie rekompensuje kosztów skonfiskowanego towaru i dostawy oraz nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie powyższych sytuacji.

  W przypadku zatrzymania w Urzędzie Celnym, paczki z markowym towarem w dowolnej ilości, z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, firma nie zapewnia zwrotu paczki do nadawcy i nie zapewnia rekompensaty pieniężnej za towar i/lub dostawę.

  Lista zarejestrowanych marek, których międzynarodowy transport jest dozwolony, za zgodą właściciela marki, jest dostępna tutaj i tutaj.

  ⒉ Maski, środki antyseptyczne, rękawiczki

  Poprzez dostawę lotniczą możliwe jest przewożenie towarów medycznych tylko do użytku osobistego.

  Warunki szczegółowe:

  • nie więcej niż 100 sztuk masek ochronnych (medycznych i niemedycznych);
  • nie więcej niż 20 sztuk półmasek N95;
  • nie więcej niż 200 par rękawic ochronnych;
  • nie więcej niż 5 kombinezonów ochronnych;
  • nie więcej niż 10 środków antyseptycznych;
  • nie więcej niż 5 termometrów bezdotykowych.

  Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, przesyłka może zostać opóźniona bez rekompensaty kosztów towaru i dostawy. Prosimy pamiętać o tej informacji przy zamówieniu usługi dostawy.

  ⒊ Towary kruche i wielkogabarytowe

  Prosimy pamiętać, że nie ubezpieczamy ładunków delikatnych i nie przyjmujemy z tego tytułu reklamacji.

  Do kategorii towarów kruchych należą telewizory panelowe, plastikowe części samochodowe (zderzaki, spojlery, maski itp.), zastawa stołowa, instrumenty muzyczne, szkło, żyrandole i inne towary kruche.

  • Wszelkiego rodzaju telewizory LED, LCD oraz monitory w oryginalnym opakowaniu są delikatnymi towarami ponadgabarytowymi i nie są przeznaczone do międzynarodowego transportu drobnicowego. Każde inne opakowanie niż wielowarstwowe pudełko z płyty wiórowej jest niewystarczające i nie zabezpieczy telewizora w 100% podczas przeładunków i usług kurierskich. Wysyłanie takich telewizorów i monitorów z magazynu odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność Klienta i po podpisaniu przez Klienta zgody. Magazyn Meest China nie zapewnia wielowarstwowych opakowań z płyty wiórowej! Pakowanie telewizorów i monitorów w naszym magazynie jest możliwe tylko w karton wielowarstwowy, co znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia, ale nie daje 100% gwarancji zabezpieczenia.
  • Części plastikowe mogą być łatwo uszkodzone podczas transportu ładunków drobnicowych. Tego typu towary muszą być zapakowane w drewnianą skrzynię lub pudło ze sklejki. Firma nie zapewnia tego typu opakowań. Jeśli dostawca prześle nam towar bez powyższego rodzaju opakowania, firma nie ponosi odpowiedzialności za integralność ładunku i nie przyjmuje roszczeń za uszkodzony towar w trakcie dostawy.
  • Naczynia, szkło, żyrandole mogą zostać łatwo uszkodzone podczas transportu ładunków drobnicowych. Tego typu towary muszą być zapakowane w karton z drewnianą skrzynią lub sklejkę, wypełnioną pianką lub innym wypełniaczem. Firma nie zapewnia tego typu opakowań. Jeśli dostawca prześle nam towar bez powyższego rodzaju opakowania, firma nie ponosi odpowiedzialności za integralność towaru i nie przyjmuje roszczeń za towar uszkodzony podczas dostawy.

  ⒋ Towary zakazane do przewozu

  Grupa 1 - towary zabronione przez prawo, których przekazanie pociąga za sobą odpowiedzialność karną.

  Należy pamiętać, że magazyn sprawdza 100% paczek. W przypadku wykrycia towarów z I grupy, oprócz konfiskaty, zniszczenia towarów i nieobjęcia zasadami ubezpieczenia, zostanie również wysłany wniosek do organów ścigania krajów wysyłających i odbierających, z podaniem nazw i adresów nadawcy i odbiorcy.

  • Broń palna i amunicja, broń ostra i inne przedmioty specjalnie zaprojektowane do ataku i obrony (mosiężne kastety, szpilki, puszki z płynem paraliżującym itp.).
  • Części i akcesoria do broni (celowniki, zapasy, magazynki itp.)
  • Substancje odurzające i psychotropowe, ich odpowiedniki i prekursory, podlegające szczególnej kontroli zgodnie z przepisami.
  • Materiały wybuchowe, łatwopalne i inne substancje niebezpieczne, sprzęt wojskowy.
  • Substancje radioaktywne.
  • Szczątki ludzkie i organy.
  • Antyki i przedmioty, które stanowią dziedzictwo narodowe, historyczne lub kulturowe narodu, co jest ustalane zgodnie z prawem danego państwa.

  II grupa - towary zakazane do nadawania w przesyłkach pocztowych.

  W przypadku wykrycia towarów z II grupy magazyn ma prawo odmówić przewozu i zwrócić je do nadawcy. Również paczki z takim towarem nie są objęte ubezpieczeniem i odpowiedzialnością.

  • Artykuły medyczne: wszelkiego rodzaju maski, termometry, środki antyseptyczne, kombinezony i gogle ochronne;
  • Wszelkie substancje sproszkowane, niezależnie od rodzaju opakowania i pojemników;
  • Wszelkie rodzaje elektronicznych papierosów i ich części składowe;
  • Wszelkie rodzaje zapalniczek z benzyną lub bez, zapalniczki gazowe i inne towary z gazem, zapalniczki elektryczne;
  • Ciecze łatwopalne, wybuchowe, palne, aromaty do e-papierosów, substancje radioaktywne;
  • Towary, których eksport / import odbywa się z naruszeniem praw własności intelektualnej;
  • Nasiona i materiał sadzeniowy; produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego bez obróbki cieplnej;
  • Żywe zwierzęta;
  • Witaminy, leki, przysmaki, sucha i mokra karma dla zwierząt;
  • Łatwo psująca się żywność (świeże owoce, produkty zwierzęce);
  • Produkty spożywcze bez oryginalnego opakowania;
  • Produkty spożywcze powyżej 10 kg w oryginalnym opakowaniu;
  • Biżuteria, papiery wartościowe i metale szlachetne;
  • Pieniądze i dokumenty pieniężne w dowolnej formie: nakazy płatnicze, czeki, bony, papiery wartościowe, obligacje, kupony, akcje, karty kredytowe;
  • Napoje alkoholowe, leki, wyroby tytoniowe;
  • Przedmioty o nieprzyzwoitej i niemoralnej treści, zabawki seksualne i pornografia;
  • Pozwolenia na noszenie broni, rejestry zatrudnienia, karty wojskowe, paszporty i inne dokumenty tożsamości;
  • Przedmioty zabronione do przewozu przez Światowe Stowarzyszenie Transportu;
  • Rzeczy, które ze względu na swój charakter lub opakowanie mogą być niebezpieczne dla pracowników magazynu i przewoźnika lub osób postronnych, mogą zanieczyścić lub uszkodzić inną korespondencję, urządzenia lub mienie osób trzecich;
  • Niezidentyfikowane baterie bez oznaczeń.

  UWAGA! WAŻNA INFORMACJA

  Dla usprawnienia procedury uzyskania odszkodowania, prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń:

  1. Przy składaniu zamówienia podaj rzeczywisty koszt przesyłki.
  2. Po otrzymaniu przesyłki należy niezwłocznie sprawdzić jej status w obecności przedstawiciela firmy przewozowej w Polsce.
  3. W przypadku reklamacji stanu przesyłki, sporządzić Protokół Odbioru i Reklamację.
  4. W przypadku złożenia Zgłoszenia zwrotu środków (przy umowie zamówienia usługi "Konsolidacja z weryfikacją"), dodaj nagranie uszkodzonej przesyłki lub niewystarczającej ilości towaru w przesyłce.
   Nagranie musi zawierać międzynarodowy numer śledzenia przesyłki, opakowanie oraz towar w przesyłce. Dodatkowo, możesz nagrać proces rozpakowywania przesyłki gdzie będzie widoczna informacja o towarze oraz numer przesyłki.
  5. Składając reklamację z tytułu braków towaru w przesyłce, o ile przesyłka jest zarejestrowana jako "Ready cargo", upewnij się, że jest widoczne miejsce uszkodzenia opakowania i posiadasz zdjęcia potwierdzające uszkodzenie przesyłki.
  6. Składając reklamację z tytułu braków towaru w paczce, o ile przesyłka jest zarejestrowana jako "Połączenie bez weryfikacji", upewnij się, że jest widoczne miejsce uszkodzenia paczki i posiadasz zdjęcia potwierdzające uszkodzenie paczki.

  Reklamacje dotyczące paczek, których waga została błędnie obliczona w magazynie

  Firma zapewnia rekompensatę, jeśli podczas rozliczania klienta za dostawę waga paczki zostanie znacznie zawyżona z powodu awarii sprzętu.

  "Znacznie zawyżona" oznacza różnicę co najmniej 100 g dla paczek o wadze do 5 kg oraz różnicę co najmniej 5% dla paczek o wadze powyżej 5 kg.

  Zdjęcia pokazujące, że paczka nie została otwarta oraz rzeczywista waga na wadze są uznawane za wystarczające warunki do złożenia reklamacji z tytułu nieprawidłowo obliczonej wagi.

  Kwota odszkodowania jest dopisywana wyłącznie do salda klienta na jego koncie osobistym, na którym zarejestrowana była przesyłka i może być wykorzystana do opłacenia kolejnych rachunków. Zwrot ewentualnego odszkodowania z salda konta osobistego na kartę nie jest przewidziany.

  Roszczenia o odszkodowanie są rozpatrywane przez kierowników obsługi klienta w ciągu 15 dni od ich złożenia reklamacji.

  Warunki przechowywania

  Okres przechowywania paczki w punkcie wydania wynosi 5 dni, a firma kurierska podejmuje 1 próbę dostarczenia paczki pod wskazany adres.

  W przypadku, gdy klient nie odbierze przesyłki w powyższych terminach i próbach doręczenia, przesyłka jest zwracana do magazynów sortujących w kraju odbiorcy i będzie zutylizowana.

  Paczki do Chin nie są zwracane, a za przesyłki zutylizowane nie przysługuje odszkodowanie.

  Zwrot paczki do nadawcy

  W przypadku zatrzymania przesyłki przez służby celne (z wyjątkiem przypadków naruszenia praw własności intelektualnej marek i znaków towarowych), firma zwraca przesyłkę do nadawcy za zgodą Klienta według dodatkowych taryf i zasad zwrotu.

Do góry
+48800003091

Jesteśmy dostępni

Pon-Pt od 8:00 do 16:00

close-auth-reg